应用下载

APP del Col·legi Santo Tomás de Sant..
APP del Col·legi Santo Tomás de Sant Boi de LLobregat. L'aplicació permet una comunicació directa entre el centre i els pares dels alumnes. Consta d'una primera pantalla de registr..