基本信息

更新日期:
版本:
2.1.6
大小:
69.8 MB
类型:
天气
平台:
iOS
评分:
发布日期:
2021-03-20
价格:
免费
开发者:

应用更新

- แก้ไขระบบการค้นหาตำแหน่งผู้ใช้ - แก้ไขตัวอักษรขาวบนพื้นสว่าง

Thai Weather应用截图

【图】Thai Weather(截图1)【图】Thai Weather(截图2)【图】Thai Weather(截图3)

Thai Weather应用简介

*** แอพพลิเคชั่นกรมอุตุนิยมวิทยา ***
รายงานสภาพอากาศของประเทศไทย ประกอบไปด้วย สภาพอากาศปัจจุบัน, พยากรณ์อากาศล่วงหน้า, เส้นทางพายุ, รายงานแผนดินไหว, การแจ้งข่าวสาร, การเตือนภัย, การแจ้งเตือนสภาพอากาศ, สื่อเผยแพร่, เรดาร์สภาพอากาศ, ภาพถ่ายดาวเทียม, แผนที่อากาศ และการรายงานสภาพอากาศด้วยรูปถ่ายโดยตัวคุณเอง

类似Thai Weather应用

监测&预告|掌握实时空气指数,摆脱污染和雾霾
无广告!一个APP给你所需的所有空气质量信息。一眼就能看清空气质量预测和天气情况,并获知需要采取的健康防御措施。现已覆盖100多个国家的一万多个城市。 特色: + 过去、现在和未来的空气质量数据:覆盖100多个国家一万多个城市的主要污染物详细数据。 + 获得长达7天的空气质量预报:帮助您提前规划您的出行活动。 +历史的,实时的,预测的空气污染数据:主要污染物..
水资源信息研究所 (公共组织) 运营的全国水文水情监测 高等教育科研创新部
水资源信息研究所 (公共组织) 运营的全国水文水情监测 高等教育科研创新部
空气质量预报应用是wrf-chem气象-化学串联模型,提前3天的空气质量预报系统,可作为评估当地空气污染问题条件的数据。在没有空气质量监测工具的情况下,可以作为评估当地雾霾问题..
空气质量预报应用是wrf-chem气象-化学串联模型,提前3天的空气质量预报系统,可作为评估当地空气污染问题条件的数据。在没有空气质量监测工具的情况下,可以作为评估当地雾霾问题的健康风险的数据,也是帮助决定雾霾的重要信息。模型系统正在研发中,用户应在此类限制下使用。
实时检测雾霾PM2.5预报
无广告的全球空气质量监测app。 一眼就能看清空气质量预测和天气情况,并获知需要采取的健康防御措施。 功能特色: -实时空气质量数据:全球空气质量、PM2.5、SO2数据查看; -跟朋友分享空气质量信息:支持通过微信、邮件、Facebook、 Twitter、WhatsApp等社交软件分享当前空气状况; -无广告:轻松查看全球空气质量,无广告烦恼; -可靠的..
当地和每日天气
天气预报是每个人的简单和最方便的天气应用之一。它会实时更新您的天气。有了这个应用程序,您可以跟踪所有城市,世界各国的天气。 天气预报应用程序设计精美,用户友好。它可以非常快速,轻松地更新当地的天气。只需点击几下,您就可以查看今天的天气,明天,5天,所有指标:温度,降水,湿度,风向,紫外线指数, 天气预报还会给你提供警告,如高温,下雨,雷暴,暴风雪,冰雹等。 ..
完全免费!! -您附近的所有空气质量信息无处不在,以检查室外烟雾和污染 -AQI和NO2、O3、SO2、CO、PM10和PM2.5的有毒污染物浓度。 -搜索并保存位置,以节省未..
完全免费!! -您附近的所有空气质量信息无处不在,以检查室外烟雾和污染 -AQI和NO2、O3、SO2、CO、PM10和PM2.5的有毒污染物浓度。 -搜索并保存位置,以节省未来检查的时间 -寻找设备来保护自己免受污染 -在灰尘过敏,呼吸问题,哮喘的情况下非常有帮助,以保护您的肺和您的健康 -使用最接近的传感器 (万一您所在的城市中没有将显示最近的带有传感器..
The One and Only Original
这不是又一款乏味的天气预报应用程序 ;)! 这款应用程序在美国、日本、中国、英国、巴西、意大利和其他 100 多个国家的天气应用中排名第一! 下载量超过 26,000,000 次! 看看其他用户如何评价我们: - “如果你想将你的 Instagram 照片提高一个层次,这款应用可能是你的完美选择。”Makeusof.com - “Weathershot雨中漫..
显示全球多个城市的天气预报和当地时间 极为详尽的天气信息: - 14-天天气预报 - 今日最高温度与最低温度 - 风向与风速 - 湿度与降水信息 - 华氏/摄氏单位与英里/公里..
显示全球多个城市的天气预报和当地时间 极为详尽的天气信息: - 14-天天气预报 - 今日最高温度与最低温度 - 风向与风速 - 湿度与降水信息 - 华氏/摄氏单位与英里/公里单位 Weather PREMIUM = - Super quick launch - No ads - Unlock premium maps - Unlimited favorit..
Weather Magic is the best dedicated ..
Weather Magic is the best dedicated utility to keep yourself in the know about weather around you and any other location you want to keep tabs on! With Weather Magic you can select..
แอพพลิเคชั่นรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย โดยรายงานข้อมูลรายชั่วโมง(สำหรับบางสถานี)..
แอพพลิเคชั่นรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย โดยรายงานข้อมูลรายชั่วโมง(สำหรับบางสถานี) และข้อมูลรายวัน กราฟคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน พร้อมแผนที่แสดงโดยเป็นข้อมูลจากสถานีตรวจวัดขอ..
热分度 (heat index temperature) 指的是,让我们的身体感觉比温度计测量的实际空气温度更热的情况,是空气温度和湿度的相互作用,使身体失去了寒冷的感觉。皮肤..
热分度 (heat index temperature) 指的是,让我们的身体感觉比温度计测量的实际空气温度更热的情况,是空气温度和湿度的相互作用,使身体失去了寒冷的感觉。皮肤的地方,感觉比实际温度要热,可能会因为天气热而生病。 应用程序需要使用用户坐标功能,在开始时显示heat index值。 气象局已经准备应用程序显示指数热在不同领域的教区为了有利于计算..
แอพพลิเคชั่นกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศของประเทศไทย ประกอบไปด้วย สภาพอากาศปัจจุบัน,..
แอพพลิเคชั่นกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศของประเทศไทย ประกอบไปด้วย สภาพอากาศปัจจุบัน, พยากรณ์อากาศล่วงหน้า, เส้นทางพายุ, รายงานแผนดินไหว, การแจ้งข่าวสาร, การเตือนภัย, การแจ้งเตื..
แอพพลิเคชั่นฟังวิทยุออนไลน์สำหรับสมาร์ทโฟน รับฟังรายการวิทยุทั้งหมดของ สถานีวิทยุกระจายเ..
แอพพลิเคชั่นฟังวิทยุออนไลน์สำหรับสมาร์ทโฟน รับฟังรายการวิทยุทั้งหมดของ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ฟังข่าว ฟังเพลง และรายงานสภาพภูมิอากาศทั่วไทย ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดทุกสถ..

Thai Weather应用下载

苹果商店